Al het fotowerk van Jaap Pameyer valt onder het copyright van

Fotografie Jaap Pameyer - fotorondleiding.nl

U kunt dit werk alleen toepassen na schriftelijke toestemming van
Fotograaf Jaap Pameyer - fotorondleiding.nl

Wilt u bestellen of informatie? Belt u dan met 06 30004611 of email info@fotorondleiding.nl

de 10 geboden van het foto-auteursrecht:

 

 

1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.

2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.

3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.

7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.

8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

 

©2020 fotorondleiding.nl

Onze foto`s zijn beschermd met copyrights volgens de voorwaarden van de fotografenfederatie Nederland

uitgevoerd door de Burafo te Amsterdam.

Als u toch fotowerk gebruikt zonder onze toestemming zult u

volgens de bovenstaande voorwaarden aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

TERUG